ΜΕΛΗ Δ.Σ

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αποτελείται από τους παρακάτω :
  • ΤΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  • ΖΑΜΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  • ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
  • ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΠΕΠΗ) (ΤΑΜΙΑΣ)
  • ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)