ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αποτελείται από τους παρακάτω :
  • ΤΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  • ΖΑΜΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  • ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
  • ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΤΑΜΙΑΣ)
  • ΡΑΪΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Τα γραφεία του συλλόγου βρίσκονται εντός του Δημοτικού Σταδίου Πεύκης
 
Το Δ.Σ. σας ενημερώνει ότι κάθε μέρα(Δευτέρα – Τρίτη -Πέμπτη) από 18:00μμ έως 20:00μμ θα βρίσκεται στα γραφεία του συλλόγου για οποιαδήποτε πληροφορία
 
 
 

Με εκτίμηση το Δ.Σ